Değerler

DOĞAL KATKI olarak takım çalışması, mükemmeliyetçilik, girişimcilik gibi temel ilkeler üzerinde yükselirken, yaşadığımız dünyanın, içerisindeki her bir canlı ile organik bir bütünlüğe sahip olduğunun ve söz konusu bütünlüğün özenle korunup gözetilmesi gerektiğinin de bilincindeyiz.

Bu bilinç uyarınca, doğa, insan ve hayvan hakları konusunda duyarlı, örnek bir iş etiğine sahip çözüm ortaklarıyla çalışmak firmamızın öncelikli değerleri arasında yer almakta.

Aynı ilkeler etrafında iş birliği sürdürdüğümüz çözüm ortakları:
 • Doğaya, çevreye, tüm canlılara saygılıdır.
 • Üretimin sürdürülebilirliği konusunda yol gösterici ve teşvik edicidir.
 • Çalışan haklarını gözetir.
 • Sağlıklı gıda üretimini, “varlık sebebi” olarak kabul eder.

Sürdürülebillirlik ilkesi

Gıda ve meşrubat sektörüne doğal bileşen çözümleri sunan dünya çapında lider markaların ürünlerini müşterileriyle buluşturan DOĞAL KATKI, çalışma etiğini gelecek nesillere daha yaşanabilir bir dünya bırakma bilincini üzerine temellendirmiştir.

60 yıla yaklaşan sektör deneyim ve birikimiyle yürüttüğümüz faaliyetlerin odağında, sürdürülebilirlik ilkesi yer almakta. Başarılı çözümleri uzun vadeli ve sürekli kılabilmek biçiminde kavradığımız sürdürülebilirlik hedeflerimizin özünü ise, ekonomik, ekolojik ve sosyal dengenin gözetilmesi oluşturuyor.

Sürdürülebilir büyüme sorumluluğunu sıkı sıkıya sahiplenmiş bir firma olarak DOĞAL KATKI, çözüm ortakları arasında

 • İnsan haklarına saygı,
 • Sağlıklı, kaliteli ve güvenli üretim,
 • Uluslararası düzeyde kabul görmüş sosyal normlara uyumluluk,
 • Farklı kültürel anlayış, beğeni ve değerlerin teşviki,
 • BLUE Planet 2020 hedeflerine bağlılık,
 • Adil ticaret ve müşteri memnuniyetinin sağlanması,
 • Gezegenimizin korunması bağlamında eko-verimliliğin geliştirilmesi,
 • Daha az enerji ve su tüketimi,
 • Nakliyeden kaynaklanan çevresel hasarların en aza indirgenmesi ve
 • Sürdürülebilir tarımın desteklenmesi gibi temel ilkeler etrafında birleşmiş olmasına özel bir önem atfetmektedir.

Biz doğaya bağlıyız

En zengin ve en sürprizli tedarikçimizdir “Doğa”.

En doğal ürüne en optimum biçimde, uzun vadeli ve dolaysız erişiminiz için firmamız, “sağlıklı” ve güvenilir bir iş birliği sürdürdüğü bütün global kaynakları sonuna kadar seferber etmektedir.

DOĞAL KATKI bugün artık insanlığın temel ve ortak kaygısı haline gelmiş bulunan “sağlıklı yaşam” hayâline, büyük bir samimiyet ve kurumsal ciddiyetle sahip çıkmaktadır.

Bu itibarla; geleceğimizi kuracak olan nesillerin gönül rahatlığıyla gelişebilmesinde hayati önem arz eden “sağlıklı gıda” tüketimine; ürün iyileştirme, koruma ve inovasyonuna büyük bir titizlik içerisinde, üzerimize düşen sorumluluğun bilinciyle eğiliyoruz.

İşte “Tükettiklerimiz ne kadar sağlıklıysa, o kadar sağlıklıyız” mottosuna dayanan çalışma etiğimiz, DOĞAL KATKI olarak bizleri, takım çalışması ve adanmışlık anlayışı içerisinde tüketiciye en “özgün ve doğal” olanı sunma hedefine odaklı kılarak, gıda sektöründeki ‘katkı maddesi’ anlayışına devrimci, tazeleyici bir bakış getirmeye yöneltiyor…